Kemin valokuituprojekti etenee – rakentaminen voi alkaa jo tänä syksynä

Tällä hetkellä valokuidun suunnittelu- ja luvitustyöt ovat käynnissä Kemin Syväkankaalla, Kivikossa, Tervaharjulla, Ristikankaalla, Hepolassa, Ajoksessa ja Nauskassa. Rakentaminen pyritään saamaan käyntiin jo tämän syksyn aikana.

Valoon valokuituhanke on edennyt Kemissä suunnittelu- ja luvitusvaiheeseen. Suunnittelutyöt etenevät porrastetusti eri puolilla Kemiä kesän ja alkusyksyn aikana. Tällä hetkellä työn alla ovat Syväkangas, Kivikko, Tervaharju, Ristikangas, Hepola, Ajos ja Nauska.

Valokuituhanke on monivaiheinen ja laaja prosessi, joka etenee vaiheittain. Erinomaisesti sujuneen liittymämyynnin ansiosta Kemin alueen hankkeissa on edetty suunnittelu- ja luvitusvaiheeseen, minkä jälkeen vuorossa on rakennustöiden käynnistäminen.

Valoon tavoitteena on rakentaa valokuituverkko koko Kemin alueelle. Projektia laajennetaan uusille asuinalueille sitä mukaa kun valokuituverkon tilaajia tulee lisää.

Valokuitu on nopein, luotettavin, turvallisin ja edullisin tapa siirtää tietoa nyt ja tulevaisuudessa, ja se on kaiken nykyaikaisen tiedonsiirron peruspilari. Alati kasvava siirrettävän tiedon määrä edellyttää aina vain nopeampia yhteyksiä ja valokuidun avulla voidaan varmuudella luvata, että tekniikka ei aseta rajoitteita siirrettävän tiedon määrälle tai nopeuksille.

– Etätyöt sekä erilaisten älylaitteiden yleistyminen sekä muut tulevaisuuden palvelut vaativat aina vain nopeampia verkkoyhteyksiä. Valokuitu on tähän tarkoitukseen ylivoimainen. Suunnittelu- ja luvitustöiden eteneminen kertoo siitä, että pian kemiläisilläkin on saatavilla koteihinsa kapasiteetiltaan lähes rajaton, äärimmäisen turvallinen ja luotettava liittymä ilmaiseksi, kertoo Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna.

Linnan mukaan valokuitua tulee ajatella osana kaupunki-infrastruktuuria samalla tavalla kuin sähkö- tai viemäriverkkoa. Nopea ja luotettava tiedonsiirto on tärkeä osa modernia arkea ja työelämää. Kun valokuitukaapelit on kerran kaivettu maahan, ei asiaa tarvitse sen jälkeen enää murehtia yli sataan vuoteen.

– Valokuitu voi jopa lisätä asuinalueen houkuttelevuutta ja nostaa asuntojen arvoa, Linna muistuttaa.